DISTEP a.s. je držitelem licence na rozvod tepelné energie. Tepelnou energii pro vytápění a teplou vodu dodáváme prostřednictvím svých rozvodných tepelných zařízení, která zahrnují cca 41 km tras pro rozvod tepelné energie pro ústřední vytápění a teplou vodu, 65 předávacích stanic a 294 objektových předávacích stanic. Tepelnou energii nakupujeme od společnosti Veolia Energie ČR, a. s. Tepelnou energii pro ústřední vytápění a teplou vodu dodáváme do 1157 fakturačních odběrných míst, z nichž 957 je převážně bytového charakteru a 200 nebytového charakteru, což jsou především školy, školky, obchody, restaurace apod. V současné době zásobujeme tepelnou energií a teplou vodou cca 18 300 domácností ve Frýdku-Místku.

Ve složce Distribuce - Měrné spotřeby jsou k dispozici podrobné údaje k průběhu měrným spotřeb a nákladů na vytápění bytů zásobovaných DISTEP a.s.

Ceník tepelné energie

Předběžné ceny tepelné energie společnosti DISTEP a. s. pro rok 2021 v Kč/GJ bez DPH

úroveň předání

předběžné ceny
tepelné energie

od 1. 1. 2021

nárůst v %

(proti předběžným cenám 2020)

Dodávka ze SRT

645,80

4,91

Dodávka v PS

583,10

4,91

 

 Výsledné ceny tepelné energie společnosti DISTEP a.s. za rok 2020 v Kč/GJ bez DPH

úroveň předání

výsledné ceny tepelné energie za rok 2020

 nárůst v %

(proti předběžným cenám 2020)

dodávka ze SRT

623,30

1,25

dodávka v PS

558,50

0,49

 

Předběžné ceny tepelné energie společnosti DISTEP a. s. pro rok 2020 v Kč/GJ bez DPH

úroveň předání

předběžné ceny
tepelné energie

od 1. 1. 2020

nárůst v %

(proti předběžným cenám 2019)

Dodávka ze SRT

615,60

5,54

Dodávka v PS

555,80

5,91

 


Výsledné ceny tepelné energie společnosti DISTEP a.s. za rok 2019 v Kč/GJ bez DPH

úroveň předání

výsledné ceny tepelné energie za rok 2019

 

dodávka ze SRT

602,70

cena pro ústřední vytápění na patě objektu a cena pro ohřev teplé vody v objektové předávací stanici

dodávka v PS

539,50

cena pro ohřev teplé vody v centrální předávací stanici

 

Vysvětlivky:

úroveň předání – dodávky ze sekundárních rozvodů tepla (SRT): ÚT v NU a TV v OPS

úroveň předání – dodávky v centrální předávací stanici (PS): TV a ÚT v PS

ÚT – ústřední vytápění
TV – teplá voda
PS – předávací stanice
OPS – objektová předávací stanice
NU – napojovací uzel
SRT – sekundární rozvod tepla
GJ – gigajoule