Aktuality

Oznámení o ukončení poskytování služeb

Poskytování služeb, vývoz odpadní vody a čištění kanalizací, bylo k 31.3.2023  ukončeno.

Sdělení ke zrušení příspěvku na teplo

dovolujeme si Vás informovat o vydání nařízení vlády č. 299/2022 Sb. ze dne 5. října 2022, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., ze dne 24. srpna 2022, o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo....

Byla založena Městem Frýdek-Místek dne 31.10.1995 jako jediným zakladatelem za účelem převzetí privatizovaného majetku státního podniku Teplo Frýdek-Místek. Základní jmění společnosti při založení činilo 1 mil. Kč. Faktické hospodaření započalo dnem 26.3.1996, kdy město Frýdek – Místek zrealizovalo vklad části podniku. Jediným akcionářem je dosud město Frýdek – Místek.

DISTEP a.s. je téměř z devadesáti procent dodavatelem tepelné energie ze soustavy centrálního zásobování teplem (dále CZT) na území města Frýdku – Místku. Hlavním předmětem podnikání je nákup tepelné energie, úprava parametrů a distribuce tepelné energie pro vytápění objektů a dodávka teplé užitkové vody. Společnost zajišťuje správu a údržbu automatických tlakových stanic a veřejného vodovodu II. tlakového pásma včetně prodeje pitné vody v oblastech s nedostatečným statickým tlakem vody ve vodovodním řádu SmVak a.s. DISTEP a.s. vyvíjí podnikatelskou činnost i v dalších oblastech souvisejících s hlavním předmětem podnikání .