DISTEP a.s. byla založena Městem Frýdek-Místek dne 31.10.1995 jako jediným zakladatelem za účelem převzetí privatizovaného majetku státního podniku Teplo Frýdek-Místek. Základní jmění společnosti při založení činilo 1 mil. Kč. Faktické hospodaření započalo dnem 26.3.1996, kdy město Frýdek – Místek zrealizovalo vklad části podniku. Jediným akcionářem je dosud město Frýdek – Místek.

Sídlo Distep a.s.

DISTEP a.s. je téměř z osmdesáti pěti procent dodavatelem tepelné energie ze soustavy centrálního zásobování teplem (dále CZT) na území města Frýdku – Místku. Hlavním předmětem podnikání je nákup tepelné energie, úprava parametrů a distribuce tepelné energie pro vytápění objektů a dodávka teplé užitkové vody. Společnost zajišťuje správu a údržbu automatických tlakových stanic a veřejného vodovodu II. tlakového pásma včetně prodeje pitné vody v oblastech s nedostatečným statickým tlakem vody ve vodovodním řádu SmVak a.s. DISTEP a.s. vyvíjí podnikatelskou činnost i v dalších oblastech souvisejících s hlavním předmětem podnikání .