Pitnou vodu dodává naše společnost v těch oblastech Frýdku-Místku, kde v minulosti byl, popřípadě ještě dnes je nedostatečný statický tlak pitné vody v rozvodech SmVak Ostrava a.s., nebo tam, kde je nutno provozovat tzv. II. tlakové pásmo. Za tímto účelem provozujeme 20 automatických tlakových stanic. Pitná voda je dodávána do 436 odběrných míst převážně bytového charakteru. Délka potrubí pitné vody je cca 17 km.

Tlak vody ve vodovodním potrubí je závislý na množství odebírané vody ze sítě v určitém časovém okamžiku a na místních tlakových ztrátách ve vodovodní síti a přípojce. Pak hovoříme o hydrodynamickém tlaku, který se na každém místě vodovodu mění v průběhu dne.

Pro vodovody vybudované po 1. lednu 2002, tj. od počátku platnosti zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, platí následující:

maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa, v odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa, hydrodynamický přetlak v rozvodné síti při zástavbě do dvou nadzemních podlaží musí být v místě napojení přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.

Aktuální informace o jakosti vody naleznete na stránkách http://www.distep.cz/sluzby/193-jakost-voda   a dále na webových stránkách http://www.smvak.cz/kvalita-vody. Reklamační řád pro pitnou vodu naleznete na stránkách https://www.distep.cz/images/dokumenty/smlouvy/Reklamacni_rad_SV.pdf.

 

Ceny pitné vody společnosti DISTEP a.s. pro rok 2023 bez DPH

název služby

cena Kč/m³

nárůst v %  (proti roku 2022)

pitná voda

47,61

11,08

 

Ceny vody pro přípravu teplé vody společnosti DISTEP a.s. pro rok 2023 bez DPH:

108,49 Kč/m³, z toho stočné stanovené z kalkulace společnosti SmVaK Ostrava a.s.: 53,48 Kč/m³

 

Ceny pitné vody společnosti DISTEP a.s. pro rok 2022 bez DPH

název služby

cena Kč/m³

nárůst v %  (proti roku 2021)

pitná voda

42,86

7,07

 

Ceny vody pro přípravu teplé vody společnosti DISTEP a.s. pro rok 2022 bez DPH:

89,83 Kč/m³, z toho stočné stanovené z kalkulace společnosti SmVaK Ostrava a.s.: 40,99 Kč/m³