Tepelná energie pro centrální zásobování teplem ve Frýdku-Místku je vyráběna v Teplárně Frýdek-Místek společností Veolia Energie ČR, a. s. Nosným médiem je horká voda o teplotě až 160°C. Odtud je horkovodními rozvody přivedena na území města.

DISTEP a.s. nakupuje tepelnou energii ve svých 63 předávacích stanicích (PS), kde z ní připravuje otopnou vodu pro ústřední vytápění (ÚT) a teplou vodu (TV). Z předávací stanice jsou pak vlastním rozvodným tepelným zařízením zásobovány jednotlivé objekty. V některých případech je v PS připravována tzv. konstantní otopná voda pro objektové předávací stanice (OPS), které jsou umístěny v objektech našich odběratelů. OPS regulují dodávku tepla pro vytápění podle potřeb odběratele a připravují TV podle momentální spotřeby.